het Lied van de hemel en de aarde


In onze manier van leven kun je gemakkelijk vergeten dat we deel zijn van de natuur. (Sterker nog, we zijn natuur! Ook al willen we daar vaak niet aan geloven.) Gelukkig zijn er momenten in ons leven waarin we dicht bij onze aard kunnen komen. Momenten die universeel zijn, in elke cultuur. Geboorte, liefde, afscheid en rouw, iedereen weet het. Ook dieren. Er zijn culturen die dicht bij de  de natuur staan. Die haar bezingen en bezongen hebben in alle toon- aarden. Ik ben dankbaar dat ze ons daarin een voorbeeld willen zijn en dat wij deze liedjes mogen gebruiken, van mond tot mond, om de liefde voor onze eigen aard en de aarde door te geven. Dat is het lied van de Aarde.

De natuur is stil. Ook al is dat helemaal niet waar, wanneer je het loeien van de wind hoort, het zingen van de vogels, het ruisen van de zee. Maar het wezen van iets of iemand is stil. Sta maar eens stil en luister en kijk. wanneer we ons richten op ademen krijgen we iets van die stilte cadeau. Aandacht op je ademhaling en op het laten stromen van je klank. Zo zingen, in alle eenvoud. dat is het Lied van de hemel.

Het Lied van de Hemel en de aarde is nu echter even stil. De data zoals ze eerder genoemd zijn gaan niet door.

Wanneer  het weer gaat beginnen verschijnen er nieuwe data op deze plaats.