het Lied van de hemel en de aarde


In onze manier van leven kun je gemakkelijk vergeten dat we deel zijn van de natuur. (Sterker nog, we zijn natuur! Ook al willen we daar vaak niet aan geloven.) Gelukkig zijn er momenten in ons leven waarin we dicht bij onze aard kunnen komen. Momenten die universeel zijn, in elke cultuur. Geboorte, liefde, afscheid en rouw, iedereen weet het. Ook dieren. Er zijn culturen die dicht bij de  de natuur staan. Die haar bezingen en bezongen hebben in alle toon- aarden. Ik ben dankbaar dat ze ons daarin een voorbeeld willen zijn en dat wij deze liedjes mogen gebruiken, van mond tot mond, om de liefde voor onze eigen aard en de aarde door te geven. Dat is het lied van de Aarde.

De natuur is stil. Ook al is dat helemaal niet waar, wanneer je het loeien van de wind hoort, het zingen van de vogels, het ruisen van de zee. Maar het wezen van iets of iemand is stil. Sta maar eens stil en luister en kijk. wanneer we ons richten op ademen krijgen we iets van die stilte cadeau. Aandacht op je ademhaling en op het laten stromen van je klank. Zo zingen, in alle eenvoud. dat is het Lied van de hemel.

De serie heet ‘het Lied van de hemel en de aarde.’                                                           De aarde kan niet zonder lucht. De natuur is stilte. En wij kunnen niet zonder de voeten op de grond en het hoofd in de wolken. De liederen die we zingen zullen wellicht van beide wat hebben. Maar wat bindt is de stilte.

We zingen op zaterdagochtend in de Advenstkerk, Julianalaan 3 in Zoetermeer. Van 10.00 uur tot 11.30 uur. Deelname is 11,50 euro. Wanneer de prijs een drempel is, laat het even weten. 

De data zijn:   

2019       zaterdagochtend 28 september, 9 november en                                                                   (let op!) vrijdagmiddag 20 december

2020      25 januari, 14 maart, 18 april, 30 mei

Deelname € 11,50 per keer op zaterdag.

Op  vrijdag 20 december € 12,50

Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

Je kunt je aanmelden via email: [email protected]