Bij stemvorming gaat het over het ontwikkelen van je stem, wanneer je samen zingt in het koor.

Je leert over adem, resonans, articulatie, volume van je eigen stem (luid of zacht). Over samenklank en dynamiek (muzikaal harder en zachter zingen). Het gaat over uitspraak, de betekenis van de tekst en hoe je dat tot uitdrukking brengt. De balans en samenklank van het koor staat voorop.