ijs-winter-schoonheid

Stembevrijden

Wat is Stembevrijden, wat kun je je erbij voorstellen?

Het is voor iedereen verschillend, maar wat overeen komt is, dat de mensen die gaan stembevrijden, verlangen naar ruimte en vrijheid in hun hoofd en lijf. Plezier en ruimte! Dansen met je stem. Zin en zingen. Samen zingen, vertellend, smartelijk of vrolijk, improviserend, spelletjes doen met zang en stem. Samen een mantra zingen, stil zijn, luisteren. Intussen zet het processen in je hoofd en hart in beweging.

Heu, dat klinkt nog steeds vaag. Het blijft verrassend, en dat is het ook. Een gedeelte laat zich niet voorspellen. En precies dat is de magie, van muziek, van inspiratie. Misschien wel van het hele leven!

Waarom zing je, of ook: waarom zing je niet? Ik hoor natuurlijk regelmatig iemand zeggen dat hij of zij niet kan zingen. Er zijn heel wat mensen die zingen niet (meer) toelaten, doorgaans vanwege de gedachte dat het niet mooi genoeg is. Of overdreven. Of omdat je nou eenmaal stil van binnen bent. Omdat… enz, enz. “NEE, ik zing niet”! Ik herken het, misschien jij ook wel.  Als ik stil ben, ben ik meestal ook dicht. Naar binnen gekeerd, gesloten. Grumpy. Ik kan me er zelfs een soort gelukkig in voelen. In ieder geval overleef ik. Mij raak je niet. Maar blij? Nee. Wel als ik aan bovenstaande geluid ga geven! En als ik daarin een luisteraar heb gevonden. Die mij hoort. En dan ga ik toch weer open. Als een bloem, zo teer, blijkt. Nee is toch weer Ja geworden.

Hele culturen doen het op deze manier. Jubelend en klagend! Niet alleen de zuidelijke landen met hun Fado en Flamenco, ook de Estische en de Letse cultuur hebben een brede zangcultuur. Waarom? Om je  een compleet mens te voelen. Zingen hoort bij menszijn.

Terug naar de bron. Terug naar waar vanuit jij leeft, waarvan jij zingt. Soms heb je een zetje nodig om weer te gaan zingen. Om Ja te zeggen!

Daarover gaat stembevrijding. Niet over mooi of lelijk, hoog of laag, zus of zo. Maar over verlangen, verdriet, vreugde, adem en leven. Over jou, dus.

Wat is het leuk, als je de moed kunt opbrengen, het verlangen, het plezier en je nieuwsgierigheid wilt inzetten om je stem te gebruiken. En misschien komt er dan iets moois, lelijks, hoogs, laags, zus of zo tevoorschijn.

Verderop op de website lees je over de workshop op 24 september en de cyclus die erna volgt.